Чырвонакніжнікі

На тэрыторыі Івацэвіцкага лясгаса  маюцца месцы пражывання рэдкіх жывёл, птушак і месцы прарастання раслін, занесеных у Чырвоную кнігу.

Найменне віду

Месца пражывання

Кадзіла сармацкае Melittis sarmatica Барэцкае л-ва, кв. 69, выдз.5
Барэцкае л-ва, кв. 39, выдз.8
Барэцкае л-ва, кв. 69, выдз.1
Барэцкае л-ва, кв. 53, выдз.5
Барэцкае л-ва, кв. 133, выдз.11
Барэцкае л-ва, кв. 132, выдз.5
Барэцкае л-ва, кв. 134, выдз.14
Барэцкае л-ва, кв. 134, выдз.19
Драч, дзяргач Crex crex Гута-Міхалінскае л-ва, кв. 136, выдз.23
Гута-Міхалінскае л-ва, кв. 123, выдз.10
Гута-Міхалінскае л-ва, кв. 136, выдз.7
Барсук Meles meles Косаўскае л-ва, кв. 55, выдз.8,10
Косаўскае л-ва, кв. 55, выдз.6,7
Косаўскае л-ва, кв. 33, выдз.3
Косаўскае л-ва, кв. 33, выдз.4,6,8
Косаўскае л-ва, кв. 33, выдз.7
Гута-Міхалінскае л-ва, кв. 7, выдз.6
Лілея кучаравая або саранка Lilium martagon Гута-Міхалінскае л-ва, кв. 161 выдз.5
Жытлінскае л-ва, кв. 82, выдз.8
Венерын чаравічак сапраўдны Cypripedium calceolus Спораўскае л-ва, кв. 29 выдз.11
Спораўскае л-ва, кв. 29, выдз.18
Спораўскае л-ва, кв. 31, выдз.4
Спораўскае л-ва, кв. 35, выдз.6
Бронзавы красацел Calosoma inquisitor, веснавы гнаявік Geotrupes vernalis, мядзведзіца-гаспадыня Pericallia matronula, пурпурная стужачніца Catocala sponsa Гута-Міхалінскае л-ва, кв. 136, выдз.1
Вялікі арлец Aquila clanga Жытлінскае л-ва, кв. 197, выдз.2,3,4(часткова),5(часткова)
Шэры журавель Grus grus Жытлінскае л-ва, кв. 177, выдз.10,14
Жытлінскае л-ва, кв. 178, выдз.3
Балотная чарапаха Emys orbicularis Спораўскае л-ва, кв. 15, выдз.11,14,15
Спораўскае л-ва, кв. 23, выдз.5,6,7
Бліскучы жужаль Carabus nitens Спораўскае л-ва, кв. 26, выдз.3
Мохавы чмель Bombus muscorum Спораўскае л-ва, кв. 26, выдз.3
Малы бугай Ixobrychus minutus Спораўскае л-ва, кв. 29,23, выдз.7,15
Чорны бусел Сісопіа nigra Спораўскае л-ва, кв. 22, выдз.3
Вяртлявая чарацянка Acrocephalus poludicola Спораўскае л-ва, кв. 27, выдз.3
Гарычка крыжападобная Gentiana cruciata Спораўскае л-ва, кв. 29, выдз.11
Пылкагалоўнік чырвоныCephalanthera rubra Спораўскае л-ва, кв. 31, выдз.4
Ядрушка даўгарогая Gymnadenia conopsea Спораўскае л-ва, кв. 29, выдз.11

Comments are closed.